Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2016"

Aktuálně 1. 9. 2016

Snad nikde jinde na světě zákazníci při nákupu tolik nesledují složení potravin jako v ČR. Je to jistě dobře a vytváří to i tlak na výrobce, aby spotřebitelům vyšli v jejich preferencích vstříc. Tu je v nelibosti palmový olej, tu zrovna jiná složka, které se právě chopila média, aby ji v ideálním případě vymazala z povrchu zemského. Chce-li někdo mít výrobek bez „E“, šikovný výrobce mu ho nabídne, a to i přesto, že řada „E“ je přírodního původu – který laik se v tom ale vyzná, že? „E“ je dnes v potravinách zkrátka „sprosté“ písmeno a co k němu připojené číselko znamená, to už je zpravidla pod rozlišovací schopností většiny zákazníků.

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2016"

Foto: Česká chuťovka

Složení výrobku je tedy něco, čemu sice málokdo opravdu rozumí, ale podle čeho si mnohý spotřebitel přesto důsledně vybírá. Když už si tedy našel potravinu, která mu vyhovuje v tomto směru, dívá se často také, zda pochází z naší domoviny či dokonce z příslušného regionu. Je v tom kus vlastenectví i lokálního patriotismu, často ale i zdravý rozum, protože nač vozit produkty z druhého konce světa a zatěžovat tak životní prostředí zbytečnými zplodinami či tunami obalů navíc, když máme chovatele, pěstitele i výrobce přímo za humny a k tomu takovým nákupem podpoříme i zaměstnanost v daném regionu, což pomáhá koneckonců nám všem.

Kvalitní suroviny, šetrná výroba a vynikající chuť

Ani složení výrobku uvedené na obalu, ani označení jeho českého či regionálního původu však spotřebiteli nesdělí to, co je pro každou potravinu z pohledu víceméně zdravého člověka asi to úplně nejdůležitější – zda mu bude chutnat. Na to si sice může přijít každý sám metodou pokus – omyl, ale chce-li si orientaci v ohromně pestré nabídce na trhu usnadnit, značky ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA mu napoví, že potravina pochází od českého výrobce, byla vyrobena na území ČR a prošla náročnými senzorickým hodnocením potravinářských odborníků či dětí, kterým zachutnala natolik, že se jejich poroty na tom většinově shodly. Což je mimo jiné i známka toho, že oceněná potravina byla vyrobena z kvalitních surovin a šetrnou technologií, jinak se totiž vynikající chuti ani dosáhnout nedá.

Letošní již 8. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“ svědčí o tom, že si obě značky již našly své pevné místo v povědomí výrobců a spotřebitelů, a to i přesto, že nedisponují žádnými dotacemi z veřejných zdrojů na masivní reklamu. Česká chuťovka je zkrátka značka, která si na nic nehraje – vznikla na základě spontánní iniciativy renomovaných potravinářských odborníků, kteří právě zviditelnění těch českých výrobců, kteří si na kvalitě a chuti svých surovinově a technologicky nešizených potravin zakládají, považují za důležité i pro lepší orientaci spotřebitelů. Postupně tak přibývají příznivci obou značek jak mezi zákazníky, tak i mezi výrobci – od počátku obou soutěží již bylo uděleno českým potravinám 380 Českých chuťovek a 92 Dětské chuťovky, což už je docela pěkný výběr těch nejchutnějších českých delikates. Odborná úroveň a prestiž soutěže je od letoška posílena tím, že odbornou garanci nad ní převzala renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní bude dalším odborným garantem i VOŠES a SPŠ potravinářských technologií PODSKALSKÁ, kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže se současně stal rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Chutný výrobek si vyberou i děti

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá u nás ani jinde obdoby,bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠES a SPŠPT PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, což je důležitá informace nejen pro rodiče, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Záštita senátu i ministra

Letošní 8. ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha, který je podle svých slov „rád, že podporou této soutěže může přispět nejen k zaslouženému ocenění a zviditelnění těch českých výrobců, kteří se mohou oprávněně pyšnit kvalitou i vynikající chutí svých potravin, ale i k tomu, že si čeští spotřebitelé mohou vybírat ze stále pestřejší nabídky českých potravin, na nichž si mohou opravdu pochutnat. Ve výsledku by soutěž měla přispět hlavně k tomu, aby si lidé kupovali více potravin od českých výrobců.“ Svou záštitou letos nově soutěž podpořil i ministr zemědělství Marian Jurečka. Předávání ocenění se uskuteční 20. října opět v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2016“ a již počtvrté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Autor: Redakce Můžeme jíst zdravěji

Partneři Můžeme jíst zdravěji