Klub přátel farmářských tržišť Jiřák a Náplavka má svůj web!

Aktuálně 3. 2. 2015

Čas poměrně rychle běží a farmářská tržiště Jiřák a Náplavka budou letošní rok nabízet své čerstvé a lokální potraviny svým návštěvníkům už pátou sezónu. A protože jsme tu úžasnou návštěvnost vnímali i jako určitý závazek odpovědnosti, rozhodli jsme se, že by si naši fanoušci zasloužili naši bližší pozornost. Založili jsme tedy Klub přátel farmářských tržišť Jiřák a Náplavka, který je určen nejen pro takzvanou odbornou veřejnost, tedy pro ty, kteří se o trhy, jejich výrobky a vše kolem nich zajímají do větší hloubky.

Klub přátel farmářských tržišť Jiřák a Náplavka má svůj web!

Foto: Farmarsketrziste.cz

Zajimavé přednášky pro členy

Klub je tu především pro takové příznivce farmářských trhů, kteří by si je přáli stále vylepšovat a chtěli by zároveň, aby sloužily svému prvotnímu účelu, tedy podpoře prodeje českých autentických kvalitních potravin většinou z malých a středních, často rodinných farem. Aby sloužily k setkávání přátel a aby usilovaly o neustálé vylepšování kvality českých potravin, jejich kvality a prokazatelného původu. Dovolte nám tedy představit webovou adresu klubu www.klubft.cz a také jeho facebookový profil www.facebook.com/klubft. Chceme se se členy klubu setkávat, zvát je na ochutnávky nových potraviny, které míří na tržiště, představit jim zajímavé hosty z oblasti gastronomie, zemědělství, ale i kvality a bezpečnosti potravin formou zajímavých přednášek pro členy.

Teze Klubu přátel farmářských tržišť Jiřák a Náplavka

  1. Jsme odpovědnými a přemýšlivými spotřebiteli, není nám jedno, co jíme a kde to nakupujeme.
  2. Kopeme za české potraviny, dáváme šanci jejich uplatnění na trhu, zajímá nás, kdo je výrobcem.
  3. Toužíme po kvalitě a čerstvosti potravin.
  4. Ctíme princip spravedlivější ceny za zboží, pokud ho platíme přímo výrobci.
  5. Chceme se dozvídat hodnověrné informace o dostupnosti a bezpečnosti potravin.
  6. Nejsou nám lhostejná ekologická témata a tvář české krajiny nám leží na srdci.
  7. Uvědomujeme si, že podporou farmářských tržišť podporujeme vznik nových pracovních míst a zasazujeme se jako spotřebitelé o to, že daně a zisky vyplývající z obchodu s českými potravinami zůstávají doma, tedy v (české) státní kase.
  8. Rádi se na trzích potkáváme, dobře se tam cítíme a máme svým způsobem dost expanze obchodních řetězců, a také jimi zapříčiněnou pokračující (světovou) globalizaci a nebezpečnou moc peněz.
  9. Podporujeme rádi svými nákupy malé a často rodinné farmy a rádi se přímo s výrobcem na trhu setkáme.
  10. Ctíme své kořeny, jsme věrni tradicím, které tvoří jakousi národní sounáležitost a zdravě v nás podporují něco, čemu se říká vlastenectví.

Alternativa i pro cizince

Na webu www.klubft.cz najdete i anglickou verzi, protože mezi návštěvníky trhů přibývá cizinců, a to nejen těch, kteří v Praze žijí. První setkání se členy klubu proběhne při otevření sezóny farmářského tržiště Náplavka dne 14. února 2015 přímo na tržišti Náplavka. Více informací se členové klubu dozvědí pomocí newsletteru, který je jim pravidelně zasílán.

Autor: Redakce Můžeme jíst zdravěji

Partneři Můžeme jíst zdravěji