Ocenění pro české potraviny – to je soutěž o značku Česká a Dětská chuťovka 2015

Aktuálně 27. 5. 2015

Stalo se již módním trendem upřednostňovat nákup českých potravin, což je z různých důvodů, nejen ekonomických, ale třeba i ekologických, určitě dobře. Označovat potravinu za českou se tak stává konkurenční výhodou, proto se již vedou dokonce spory o to, co je a co není česká potravina, kolik procent složek z tuzemských zdrojů musí taková potravina obsahovat apod. Na první pohled to může vypadat sofistikovaně, na druhou stranu se však jako vždy ďábel skrývá v detailu. Jak se bude například prokazovat a kontrolovat, kolik procent suroviny skutečně pochází z domácích zdrojů? Je 75 % tak akorát a 73 % už málo? Nevyvolá to další byrokratickou zátěž, která i bez toho dusí české výrobce zpravidla mnohem víc než jejich zahraniční konkurenci, což má samozřejmě dopady i na nákladovou stránku výroby a nemůže se nepromítnout i do spotřebitelských cen?

Ocenění pro české potraviny – to je soutěž o značku Česká a Dětská chuťovka 2015

Foto: Česká chuťovka

Oceněná potravina byla vyrobena českým výrobcem

Značky Česká chuťovka a Dětská chuťovka se jakékoliv zbytečné byrokracii snaží vyhnout, a proto jednoduchým a průhledným způsobem deklarují zákazníkovi jen to, co je obsaženo už v jejich názvu: oceněná potravina byla vyrobena českým výrobcem a na území ČR a především – spotřebiteli bude chutnat! Důraz na chuť je pak tím stěžejním, protože co jiného než právě chuť korunuje každou potravinu? Tím se také obě značky odlišují od všech dalších ocenění, která mohou čeští potravináři u nás získat.

Po šesti úspěšných ročnících se budou letos výrobci kvalitních českých potravin tedy znovu ucházet o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2015“. Odborným garantem soutěže je tradičně Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., v jehož sídle projdou počátkem října přihlášené dobroty anonymním senzorickým hodnocením renomovanými odborníky.

Dětská chuťovka nezůstává pozadu

Značka Dětská chuťovka, která nemá u nás a zřejmě ani jinde obdoby, oslaví letos malé jubileum – 5 let od svého vzniku. Bude ji opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, žáků ZŠ Londýnská a studentů SPŠ potravinářských technologií v Podskalské, za jejíž významné podpory se také soutěž koná. Jen výrobky označené touto značkou jsou senzoricky hodnoceny skutečně dětmi a odrážejí tak věrně jejich chuťové preference, což je důležité nejen pro spotřebitele, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho by organizátoři rádi propagací této značky podpořilizájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu, který řadu let setrvale klesá a reálně tak hrozí, že v budoucnu budou u nás chybět například kvalifikovaní řezníci a další potravináři. Co to může v budoucnosti znamenat pro kvalitu tradičních českých potravin, je nasnadě.

Oceněním se pyšní 282 potravin

Za šest let existence se značkou Česká chuťovka může pyšnit již celkem 282 potravin, Dětských chuťovek bylo dosud uděleno 65, přičemž zájem výrobců o jejich získání se rok od roku zvyšuje. Letošní 7. ročník soutěže se opět koná pod záštitou pana Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu ČR. Předávání ocenění se tak uskuteční 22. října znovu v nezapomenutelné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2015“ a již potřetí bude také slavnostně dekorován „Rytíř české chuti“, kterým je každý rok poctěna jedna výrazná osobnost českého potravinářství.

Kam se přihlásit?

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na Facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Autor: Redakce Můžeme jíst zdravěji

Partneři Můžeme jíst zdravěji