Rodinné farmy slavily úspěch

Aktuálně 24. 1. 2015

Vyhlášení výsledků soutěže Farma roku, které stojí na pomyslné nejvyšší příčce všech akcí každoročně pořádaných Asociací soukromého zemědělství ČR, bylo v letošním roce obzvláště slavnostní. Poslechnout si rodinné příběhy nominovaných, spojené se znovu nabytou svobodou a obnovením i několikasetleté tradice hospodaření, mohli návštěvníci pražského divadla ABC, kde se 10. prosince večer tato slavnost konala, již po třinácté. Navíc tak byl úspěšně završen celou řadou aktivit naplněný Rok rodinných farem, vyhlášený celosvětově Organizací spojených národů.

Rodinné farmy slavily úspěch

Foto: 123rf.com

Vyhlášení oblíbené soutěže

Mezi širokou veřejností velmi oblíbená soutěž byla i v letošním roce terčem zájmu mnoha významných hostů i médií. Záštitu nad ní převzal místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, který se jí i osobně zúčastnil, stejně tak i řada dalších osobností zejména z akademické i kulturní sféry.

Statek Zapletalových s rodinnou tradicí

Vítězem Farmy roku 2014 se stal rodinný statek Zapletalových z Nové Vsi I u Kolína. Tento statek s rodinnou tradicí hospodaření sahající až do 18. století je již několik let centrem živého dění v okolí. K významné diverzifikaci podnikání na farmě přispěla rodina vybudováním penzionu s mnoha doplňkovými službami a pneuservisu. Poskytuje také služby v oblasti péče o krajinu. Hlavní aktivitou farmy, do jejíhož provozu jsou zapojeny tři generace, však zůstává rostlinná výroba na 300 hektarech půdy v oblasti úrodného Polabí. Mladý hospodář Miloslav Zapletal se nespočtem svých aktivit pro blaho obce i Podlipanska zasloužil o to, že slovo sedlák, zhanobené minulým režimem, nabylo v obci Nová Ves I své původní hodnoty a významu.

Farma Hrnčíř z Českomoravské vysočiny

Stříbrnou příčku obsadila Farma Hrnčíř z Proseče pod Křemešníkem, která se v tomto tichém prostředí Českomoravské vysočiny věnuje chovu a výcviku koní. Její majitel Zdeněk Hrnčíř navázal na tradici svého otce, který zde již téměř před půlstoletím založil stanici plemenných hřebců. Kompletně opravená farma s moderními stájemi, krytou jezdeckou halou a 90 hektary luk a pastvin v režimu ekologického zemědělství slouží také jako jedna ze dvou státem uznaných odchoven pro testování a posuzování chladnokrevných koní. Zároveň je častým dějištěm chovatelských akcí. K dispozici je na farmě i zasedací místnost, nově pak apartmán v selském stylu pro potřeby agroturistiky.

Třetí místo putuje do Číčovic

Bronz náleží farmě rodiny Čtrnáctých z Číčovic u Prahy, která má téměř třísetletou historii a nyní je opečovávána třemi generacemi rodu Čtrnáctých. Zdejší hospodaření je zaměřeno na intenzivní rostlinnou výrobu na 240 hektarech orné půdy, hlavními pěstovanými plodinami jsou pšenice, ječmen a řepka. Moderní mechanizace umožňuje poskytování služeb ostatním zemědělcům, velkým přínosem bylo v nedávné době pořízení posklizňové linky a skladu na obilniny. Vzhledu farmy velmi prospěla celková rekonstrukce obytné části a hospodářských budov. V plánu mají Čtrnáctí navýšení výměry půdy, zdokonalení skladovacích kapacit a neustálé zkvalitňování poskytovaných zemědělských služeb.

Chov neobvyklých zvířat v České Kanadě

Čtvrté místo připadlo Bison Ranchi Rožnovna Jindřichohradecku, uprostřed přírodního parku Česká Kanada, kterým si Dirk van de Poel se svou ženou Evou splnili sen o vlastní farmě s chovem méně typických hospodářských zvířat. V ekologickém režimu zde obhospodařují 300 hektarů travních porostů a věnují se jak chovu masného skotu, tak bizonů. Veškeré maso z těchto u nás poněkud neobvyklých zvířat je zpracováno v bourárně přímo na farmě a formou lákavých specialit nabízeno v restauraci. Ta je společně s penzionem součástí faremního agroturistického areálu hojně využívaného jak českou, tak rakouskou klientelou. Ve fázi realizace je zde velký konferenční sál, další ubytovací kapacity a wellness centrum.

Na pátém místě Farma Jiřičná

Pětici oceněných uzavírá Farma Jiřičná ležící v samém srdci Šumavy. Její majitelé – manželé Vítovcovi vrátili bývalý lesk části zdejšího velkostatku a podařilo se jim to na jedničku. Část z pětačtyřicetihektarové výměry náležící ke statku spásá nejen stádo masného skotu, ale také dvacítka koní, kteří obývají nově zrekonstruované stáje. Jejich výchovu, výcvik a trénink si vzala za své starší dcera Leona, společně se svou sestrou úspěšná reprezentantka zdejšího jezdeckého klubu na mnoha parkurových závodech. K nejrůznějším aktivitám spojeným s koňmi přispěla možnost ubytování v rodinném penzionu v nedalekých Petrovicích, novinkou farmy je pořádání dětských letních táborů.

Autor: Asociace soukromého zemědělství ČR

Partneři Můžeme jíst zdravěji