Kdo naučí děti správně pít?

Rady & tipy 6. 8. 2018

Voda je základní složkou našich tkání, významným prostředníkem metabolických reakcí, součástí oběhového, detoxikačního a dalších systémů našeho organizmu. Bez vody není život, přijímáme ji a opět se jí zbavujeme. Nedostatečný příjem vody způsobuje dehydrataci. 

Kdo naučí děti správně pít?

Dehydratace

Už mírná dehydratace je provázena horší výkonností. Například u školních dětí byly v době výuky prokázány výpadky krátkodobé paměti, horší koncentrace, snížená schopnost reaktivity na vyučovací proces. Při závažné dehydrataci postupně dochází k suchosti sliznic, omezení tvorby potu a moče, zrychlení srdeční činnosti, snížení krevního tlaku, selhání krevního oběhu a životních funkcí.

Žízeň je již projevem nedostatku vody v organizmu, dehydratace. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a starší lidé, protože většinou nemají intenzivní pocity žízně. Základem prevence je dostatečný pitný režim. Pravidelný a vhodný pitný režim významně podporuje všechny životně důležité funkce organizmu a je nezbytnou součástí prevence celé řady onemocnění včetně těch velice závažných.

Fyziologická potřeba příjmu vody (nápoje + potraviny)

Věk Potřeba vody
Novorozenci 1.–3. den 30–70 ml/kg/den
Novorozenci 4.–28. den 100–150 ml/kg/den
Kojenci 1.–12. měsíc 150–120 ml/kg/den
Děti 1–6 let 100–90 ml/kg/den
Děti 7–10 let 85–70 ml/kg/den
Děti 11–18 let 50–40 ml/kg/den
Dospělí 35 ml/kg/den

Pitný režim je podceňován

Z několika studií zaměřených na dětskou populaci vyplynulo, že děti, respektive jejich rodiny pitný režim často podceňují. Příjem tekutin se ukázal jako nedostatečný zejména u dětí školního věku (nejvíce u 10–14letých), hlavně ráno s omezením příjmu tekutin při snídani, ale dále i ve škole. Výsledky studií ukázaly u dětí ve věku kolem 10 let, že pokud ráno nepřijmou alespoň 250 ml tekutin nebo v průběhu dopoledne (včetně snídaně) konzumují méně tekutin než 400 ml, jsou ve škole často dehydratované, což může mimo jiné vést ke zhoršené schopnosti soustředit se a následně k horším školním výsledkům.

Fyziologickým potřebám organizmu by měl odpovídat i výběr nápojů k zajištění správného pitného režimu. Vhodným zdrojem tekutin je přírodní pramenitá voda, čistá a neupravená, která je velmi kvalitní a neobsahuje chemické přídatné látky. Součástí každodenního pitného režimu by měly být také přírodní minerálky, které doplňují tělu důležité minerální látky (např. hořčík, vápník, draslík a fluor).

Riziko slazených nápojů

Analýza jídelníčků včetně konzumace nápojů v rámci zmíněných studií prokázala, že je u dětí častá vyšší konzumace cukrů, které děti přijímají i prostřednictvím nápojů, a to zejména během školní výuky. Ze všech doma zkonzumovaných nápojů děti vypily 72 % slazených a ve škole 79 %. Celková konzumace cukrů byla ve všech věkových skupinách podstatně vyšší, než je doporučováno. V rámci prevence rozvoje chronických nezánětlivých onemocnění by měly být v naší výživě, včetně výživy dětí, především přirozeně se vyskytující sacharidy bez jejich zbytečného navyšování slazením. Cukry by měly tvořit méně než 10 % celkového energetického příjmu. Redukce příjmu cukrů je proto nezbytná, ve stravě stejně jako v nápojích.

Redukovat příjem cukrů u dětí je cílem i tzv. pamlskové vyhlášky, uvedené v roce 2016 ve Sbírce zákonů s platností pro potraviny, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Kromě jiného pamlsková vyhláška omezuje prodej a propagaci nápojů s vyšším obsahem cukru – nejvyšší přípustná hodnota jsou 4 g cukru/100 ml nápoje.
Jak se tato vyhláška uplatňuje v praxi, zjišťoval AquaLife Institute prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Z průzkumu je zřejmá z lékařského pohledu pozitivní reakce na pamlskovou vyhlášku, protože 16 % hodnocených dětí z 1. stupně základních škol omezilo příjem slazených nápojů ve škole a nahradilo je vodou z kohoutku nebo neslazenou balenou vodou.

Doporučení lékařů

Pro rodiče:

  • Dbejte na to, aby se vaše dítě před odchodem do školy dostatečně napilo.
  • Připomínejte svému dítěti, že by se mělo napít nejen při obědě, ale i v průběhu dopolední a odpolední výuky, minimálně 6x denně.
  • Zajímejte se o výběr vhodných nápojů pro své dítě s omezováním konzumace cukrů.

Pro školy:

  • Věnujte se ve výuce o zdravém životním stylu pitnému režimu a výběru konzumovaných nápojů.
  • Vnímejte tzv. pamlskovou vyhlášku tak, že nemá omezovat pitný režim, ale regulovat výběr nápojů, které si děti volí k pití.
  • V rámci školního stravování dbejte na přípravu vhodných nápojů – se zdrojem vody včetně slabě až středně mineralizovaných vod, neslazených bylinných a ovocných čajů, vodou ředěných zeleninových nebo ovocných šťáv, s případným ochucením citrónem, mátou apod.

Autor: Redakce Můžeme jíst zdravěji

Partneři Můžeme jíst zdravěji